Kūrybinių galių ugdymo studija

,,Mes ne tik statėme miuziklą, ne tik jame vaidinome ar grojome. Svarbiausia – už viso to slypėjo kažin
kokia nepaaiškinama, mūsų nematoma prasmė, kurios dalimi jautėmės esantys“ (M. Klusas. ,,Lietuvos
žinios“, 2011 vasario 7 d.).