Kūrybinių galių ugdymo studija

Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos  kino ir vaizduojamojo meno klasių filmo

,,Ūkana“  autorė – Dominyka Bosenko (11 klasė).

Pirmasis filmas – Ūkanos Kapačiauskaitės portretas. Dominykai  svarbu parodyti, kaip skleidžiasi asmenybė, kaip sumaniai Ūkana argumentuoja savo požiūrį į fotografijos meną.

Per filmavimą mokėmės suprasti šviesų ekspozicijos problemą, komponavimo bei garso įrašymo būdus sunkiomis filmavimo sąlygomis.