Kūrybinių galių ugdymo studija

    “Kastalijos” jaunimo klubas remiasi Imanuelio Kanto mintimi “Išdrįsk mąstyti pats”. Vienas svarbiausių dalykų gyvenime –  rasti savo mintį, išreikšti savo kūrybinę individualybę. Žmogus didžia dalimi yra savo paties kūrinys. Svarbu įsitikinti, kad esame atsakingi už savo gyvenimo kokybę ir savikūros darbą  pradėti niekada nebus per anksti.

   Pagalbininkai – literatūros, dailės, teatro, muzikos ir kiti kūrėjai, mokslininkai, publicistai, etnokultūros žinovai, filosofai. Pagrindinis bendravimo būdas – dialogas, kuriuo skatinamas gebėjimas argumentuoti, savarankiškai mąstyti, taisyklingiau formuluoti sakinius, įtikinti, kaupti čia įgytas žinias, prisidėti prie diskusijos partnerio ieškojimų, pasiekti daugiau tikrumo ir pasitikėjimo savo jėgomis.

   “Kastalijai” ypač svarbios Jūsų siūlomos diskusijų temos, kurios keltų filosofinę kultūrą krašte ir darytų įtaką visuomenės raidai. Rūpinamės diskusijose paruoštų darbų sklaida internete, filmų kūrimu svarbiomis diskusijų temomis. Klubo dalyviai važiuoja į Lietuvos miestus diskutuoti su jaunimu, savo idėjas pasitikrina ir įgyvendina realiame gyvenime.

    Šį pusmetį “Kastalija” siūlo atkreipti dėmesį į vertingus autorių darbus: Krescencijus Stoškus. „Rezignacija arba mirties filosofijos iššūkis modernybei“ , Vytautas Martinkus. „Estetinė literatūros gyvybė“ , Giedrius Kazimierėnas. „ Lietuvos istorija tapyboje“ ir Rimantas Dichavičius. „Laisvės paženklinti“.

          Kviečiame su autoriais, kaip dialogo partneriais, diskusijų klubuose aptarti, pamąstyti apie šių knygų esmę ir mus supančią gyvenimo tikrovę.

          Kviečiame dalyvauti “Kastalijos” darbuose.

          Norinčius būti informuotus apie tikslią diskusijų vietą ir laiką prašome registruotis el. paštu studija.kastalija@gmail.com (nurodant savo vardą, pavardę, amžių, užsiėmimą ir Jums aktualias temas).