Kūrybinių galių ugdymo studija

[grandmp3 id=992 autoplay=false]

Kastalija – Nimfa, upių Dievo Achelojo dukra, kuri gelbėjosi nuo Apolono persekiojimų, pasislėpė ant Parnaso kalno pavirsdama trykštančiu Kastalijos šaltiniu.

Šaltinio vanduo buvo naudojamas valyti Delfų šventyklas. Kastalijos šaltinis kviečia žmones apsivalyti, atrasti išminties, kad būtų kitas dorovinis ir intelektualinis asmens turinys.

Graikų mitologijoje devynios menų ir mokslo deivės. Jos globoja įvairius Graikijos menus ir mokslus:

Klėjo – istorijos mūza;

Talėja – komedijos mūza;

Terpsichora – šokio mūza;

Euterpė – lyrinės poezijos mūza;

Polihimnija – himnų poezijos mūza;

Kaliopė – epinės poezijos ir mokslo mūza;

Eratė – elegijos mūza;

Uranija – astronomijos mūza;

Melpomenė – tragedijos mūza;

Pagal Pauzaniją yra trys pradinės mūzos:

Aoidė – dainos mūza;

Meletė – praktikos mūza;

Mnemė – atminties mūza;

*

Savo kultūroje sukauptą patirtį gretindami su kitų tautų patirtimi, keliaudami kitų kultūrų keliais sugrįžtame namo suvokti ir puoselėti savo kultūrą.