Kūrybinių galių ugdymo studija

Miuziklas ,,Ugnies medžioklė su varovais“ (2010m.) tapo ne vienos, o kelių mokyklų meno kūriniu. Idėjos sumanytojams iš Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos talkino Valdorfo, šv. Kristoforo, Abraomo Kulviečio, Mykolo Biržiškos, Salomėjos Nėries, Simono Daukanto gimnazijos, Algirdo muzikos mokyklos, Vilniaus licėjaus, Lietuvos dailės akademijos bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos auklėtiniai (M. Klusas. ,,Lietuvos žinios“, 2011-02-07).