Kūrybinių galių ugdymo studija

       Stovykla  padės  atsiskleisti  jūsų vaiko individualybei, padidins pasitikėjimą  savimi.  Stovyklos programos  žaidimuose  –  dialogas,  lavinantis  loginį  mąstymą,  neatsiejamą  nuo  argumentavimo, mokiniai stengsis  įgytą  išmintį  išreikšti  metaforomis.

       Stovyklos smalsučiai fantazuos literatūrines miniatiūras, kurs kino filmų etiudus ir įvairaus žanro teatrines improvizacijas.

       Numatoma kelionė į Molėtų Observatorijos Etnokosmologijos Centrą. „Etnokosmologija, tai žmogaus ir žmonijos ryšių su kosminiu pasauliu atspindys ir pasireiškimas tautos gyvenimo tradicijose. Žmonijos ryšių su kosminiu pasauliu analizė skatina: žmonijos atsakomybę už savo veiksmus, kurie gali nulemti žmonijos ateities egzistenciją, kosminio laiko mąsteliuose.“ dr. Gunaras Kakaras.

       Vaikus reikia supažindinti su iš pirmo žvilgsnio net ir labai sudėtingais dalykais. Per praktinius užsiėmimus jie žymiai greičiau už mus sugeba suprasti žinių reikšmę jų pačių gyvenime. PASITIKĖKIME VAIKŲ GALIOMIS, IR JIE BUS DĖKINGI. Mes manome, kad žmogus gali būti vertingas mokslu ir talentu.

                                           Daugiau apie vasaros stovyklą: Tėveliams ir stovyklautojams 

Kastalija vasaros stovykla