Kūrybinių galių ugdymo studija

    

„Išmintis – patirties dukra“ (Leonardo da Vinci)

Nereikia bijoti vaikų supažindinti su iš pirmo žvilgsnio net ir labai sudėtingais dalykais. Per praktinius užsiėmimus jie žymiai greičiau už mus sugeba suprasti žinių reikšmę jų pačių gyvenime.

Pasitikėkime vaikų galiomis, ir jie bus dėkingi!

 

Čarlis Čaplinas

Pirmasis  A. Maciulevičiaus  trumpametražinis filmas ,,Kam girnos – muzika” (1972m., 35mm kino juosta, kamera  ,,Konvas”). Operatorius – S. Pabedinskas, Malūnininko vaidmens atlikėjas – D. Samėnas, dainuoja – V. Kernagis.

Filmo epizodas moko, kaip turi būti paruoštos filmavimo dekoracijos/ interjeras; kaip grimuoti, aprengti aktorių  Malūnininko vaidmeniui; kokie yra laisvos kameros ypatumai ir kada toks filmavimo būdas naudojamas; kaip tiksliai filmo epizode panaudoti  garsus ir muziką.

Filmas ,,Kam girnos –  muzika“ – daugelio festivalių laureatas.

Romualdo Rakausko nuotrauka

Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos  kino ir vaizduojamojo meno klasių filmo ,,Ūkana“  autorė – Dominyka Bosenko (11 klasė).

Pirmasis filmas – Ūkanos Kapačiauskaitės portretas. Dominykai  svarbu parodyti, kaip skleidžiasi asmenybė, kaip sumaniai Ūkana argumentuoja savo požiūrį į fotografijos meną.

Per filmavimą mokėmės suprasti šviesų ekspozicijos problemą, komponavimo bei garso įrašymo būdus sunkiomis filmavimo sąlygomis.

Fotografijų galerija

Leonardo da Vinci „Žmogaus idealas“

B. Leiputės ir A. Maciulevičiaus filmas ,,Ugnies medžioklė su varovais arba Sizifo akmuo“ (2010m.).

,,Repeticija – tai asmenybės ugdymo studija“. Kas ta asmenybė? Kaip ją reikia kurti? Geras klausimas…“

Filmo epizode dalyvauja  Vilniau Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos 6 kl. mokinys Kristijonas Maciulevičius.

Sokrato biustas

Mokykla negali būti palikta masinės kultūros stichijoje.

„Sokratas norėjo pasakyti, kad žmonės, kurie atsisako žengti filosofinės savišvietos ir savigarbos keliu, mažų mažiausiai yra apgailėtini, kadangi jie pasirenka ne dorovines, dvasines vertybes, kurios iš tikrųjų vertos žmogaus vardo ir žmogiškai prasmingo gyvenimo“ (K. Stoškus).

Prie Vilniaus Orvido absurdo muziejaus vartų atsiklaupė „Pirosmanis“. Aktorius Vladas Bagdonas

A.Maciulevičiaus filmas ,,Akmenorius“ . Prodiuseris – R. Maciulevičius, operatoriai  – J. Tamaševičius, V. Survila.

Epizodo tema –  požiūris į save ir pasaulį. Suvokta atsakomybė.  Veikianti sąžinė.

Dalyvauja aktoriai : A. Masiulis, R. Karvelis, A. Karka, E. Šulgaitė ir akmenorius  Vilius Orvidas. V.Orvido tekstą skaito pranciškonų vienuolis  Sigitas Jurčys OFM.

Eolinė arfa

A.Maciulevičiaus filmas ,,Labas vakaras, monsieur Miltini“ (operatorius – A. Petrauskas).

Studijoje ,,Kastalija“ filmas rodomas kaip mokomoji priemonė tema ,,Improvizacijos esmė“. Filmo ištraukoje  temą aptaria eseistas Tomas Sakalauskas, tapytojas, profesorius Giedrius Kazimierėnas, kompozitorius, profesorius Giedrius Kuprevičius.

Pablo Pikasso „Mergaitė prie veidrodžio“

B. Leiputės ir A. Maciulevičiaus filmas „Ugnies medžioklė su varovais arba Sizifo akmuo“ (2010m.)

Miuziklo statymo istorija suteikė progą pasvarstyti apie jaunimo norą išreikšti save, rasti savo vietą gyvenime. Filme B. Leiputė bando susiorientuoti postmodernis-tiniame pasaulyje („Lietuvos žinios”, 2010).

Elzita, Jonas ir Vincentas

B. Leiputės ir A. Maciulevičiaus filmas ,,Ugnies medžioklė su varovais arba Sizifo akmuo“ (2010m.).

Studija ,,Kastalija“ – tarpininkas pažinti žmogų, pastebėti jo vidinius konfliktus.Pagrindinė tema – žmogaus likimas.

Miuziklo dalyviai

Miuziklas   ,,Ugnies medžioklė su varovais“ (2010m.) tapo ne vienos, o kelių mokyklų meno kūriniu. Idėjos sumanytojams  iš Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos talkino Valdorfo, šv. Kristoforo, Abraomo Kulviečio, Mykolo Biržiškos, Salomėjos  Nėries, Simono Daukanto gimnazijos, Algirdo muzikos mokyklos, Vilniaus licėjaus, Lietuvos dailės akademijos bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos auklėtiniai (M. Klusas.  ,,Lietuvos žinios“, 2011-02-07).

Nuotraukos iš miuziklo (fotografas Vygintas Skaraitis)

Nuotrauka iš miuziklo

,,Neįtikėtina – pulkas Vilniaus moksleivių pastatė ir sausakimšoje salėje parodė visą miuziklą ,,Ugnies medžioklė su varovais“. Čia pamačiau kitokią Lietuvą. Pasijutau tarsi nukeliavęs į kitokį pasaulį, kitą šalį. Ne tą,  apie kurią kas dieną rašo laikraščiai, rodo televizija, o dvasingą, labai kūrybišką ir kultūringą Lietuvą, kokia ji iš tikrųjų yra… “ (Kompozitorius, profesorius Giedrius Kuprevičius).

Nuotrauka iš miuziklo

,,Mes ne tik statėme miuziklą, ne tik jame vaidinome ar grojome. Svarbiausia – už viso to slypėjo kažin kokia nepaaiškinama, mūsų nematoma prasmė, kurios dalimi jautėmės esantys“ (M. Klusas. ,,Lietuvosžinios“, 2011 vasario 7 d.).

Nuotrauka iš miuziklo

Tik bičiulystė suteikia jėgų ir skatina keliauti iš kasdienybės į dvasingesnio gyvenimo pasaulį.

Kiekvienam – ir suaugusiam žmogui, ir vaikui – svarbu žinoti, kad yra reikalingas.

Studija ,,Kastalija” dėkoja Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinei mokyklai, kuri atvėrė duris sakydama: ,,Užeikite, čia jūsų namai”.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis „Sonata nr.6. Andantė“

B. Leiputės ir A. Maciulevičiaus filmas ,,Ugnies medžioklė su varovais arba Sizifo akmuo“ (2010 m.).

,,Iškilmių salėje lieka tik mėginanti susikaupti Elzita. Kur ir kas dabar? Jai teks daryti rizikingiausią ir atsakingiausią pasirinkimą. Ir ne jai vienai – visiems absolventams iš įvairių Vilniaus mokyklų, iš kurių jau daugelį metų jie išvažiuoja iš Lietuvos. Už lango – tiršto rūko apgaubti miškai.“ (K. Stoškus. ,,Naujoji Romuva“, Nr. 4, 2010).


Partneriai


    

*

*

Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla

*

*

Juozas Miltinis (Fotografas Romualdas Rakauskas)

 

 

 

 

Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešoji biblioteka J. Miltinio palikimo studijų centras.

*

*

Vinco Mikolaičio-Putino muziejaus klubas „Renesansas“